Huawei Enterprise Service Partner
Huawei Enterprise Service Partner

Top Growing Partner 2015
Top Growing Partner 2015

1/3

About Us

บริษัท MID Distribution จำกัด (หนึ่งในกลุ่ม MI Group) เป็นตัวแทนจำหน่าย, ติดตั้ง และบริการหลังการขาย ให้กับบริษัท Huawei Technologies  โดยมุ่งที่จะนำเสนออุปกรณ์ด้านต่างๆให้กับองค์กร เช่น

 

 • Video Conference & Telepresence

 • Smart City & Smart Campus - Intelligent Video Surveillance (IVS)

 • Server

 • Storage

 • WLAN

 • Router & Switch

 • Network Energy (UPS & Data Center)

 • Security

 • Cloud Computing

 

การดำเนินงานประกอบด้วย 2 ส่วนงานหลัก คือ  

ส่วนงานขาย (Sales) เป็นตัวแทนจัดจำหน่าย จัดหาอุปกรณ์ ออกแบบ ให้คำปรึกษา สนับสนุนการทำงาน ฮาร์ดแวร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แนะนำเทคโนโลยี และสามารถตอบสนองความต้องการในงบประมาณที่เหมาะสม พร้อมเพิ่มคุณค่าการบริการด้วยการบริการแบบครบวงจร (Turnkey Solution)

 

ส่วนงานบริการ (Technical Services) ให้บริการพัฒนา ติดตั้ง บำรุงรักษาและดูแลอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบครบวงจร

Products and Solutions
wan optimization, wide area network

Video Conference & Telepresence

Huawei จะเปลี่ยนรูปแบบการประชุมจากในปัจจุบันไปสู่โลกอนาคตด้วยการประชุมทางวิดีโอ VC Solution ของ Huawei ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในทุกด้าน เช่น

 

 • Telemedicine

 • การศึกษาทางไกล (Distance Learning & e-Classroom)

 • การประชุมสั่งการจากส่วนกลาง (Command Center)

 • การประชุมระหว่างออฟฟิศต่างสาขา

 • การผึกอบรมที่ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าประชุมได้ในเวลาที่สะดวกผ่าน Recording Server

wifi for enterprise, company and organization

Agile WIFI for Enterprise

Huawei มีผลิตภัณฑ์ Wireless LAN ที่รองรับมาตรฐาน 802.11a/b/g/n/ac ในการสร้างระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงที่มีความปลอดภัย โดยมีอุปกรณ์ที่ใช้งานในแบบ Indoor และ Outdoor เหมาะสำหรับห้องประชุม ออฟฟิศ โรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า หรือสนามกีฬา ซึ่งสถานที่เหล่านี้มักจะประสบปัญหาการเชื่อมต่อเนื่องจากอุปกรณ์ที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับการใช้งานจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ามาพร้อมๆกันครั้งละมากๆได้
MORE
ssl vpn, secure connectivity

Storage

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม OceanStor ของ Huawei ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในระดับ Entry-level, Mid-range และ High-end รวมไปถึง Big-Data และ Cloud โดย OceanStor จะรวบรวมเอาคุณสมบัติที่ดีของทั้ง SAN และ NAS และยังทำให้ Solid State Drive (SSD) และ Harddisk Drive (เช่น SAS) สามารถทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ Storage ที่หลากหลายของ Application แต่ละชนิด
MORE

Next Generation Firewall

next generation firewall, NEXT GEN FIREWALL
Firewall ที่พัฒนามาเพื่อการปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามทั้งชั้นแอพพลิเคชั่นและชั้นเครือข่าย พร้อมทั้งป้องกันข้อมูลสำคัญทางธุรกิจรั่วไหล
MORE
Success Story

โรงพยาบาล                

สถาบันการศึกษา

ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต

องค์กร

โรงแรม

 สื่อและบันเทิง

MID Distribution ได้ออกแบบและติดตั้งโซลูชั่นที่เหมาะสมให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน  เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน โรงพยาบาล บริษัทชั้นนำ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

 

โซลูชั่นต่างๆของ Huawei ที่ทาง MID ได้ให้บริการกับลูกค้าทั้งหลายได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทำให้เครือข่ายองค์กร มีความปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

 

 

อุตสาหกรรม

องค์กรภาครัฐ

News & Events
ติดต่อเรา
 
บริษัท เอ็มไอดี ดีสทริบิวชั่น จำกัด

 

128/347 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 32

ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

10400

 

เวลาทำการ 9.00 – 6.00 วันจันทร์ถึงศุกร์

 

โทรศัพท์: +662-612-9200

โทรสาร: +662-612-9201

 

Email: sales@mid.co.th

 

 

 

Live chat here