Sangfor SSL VPN

Secure remote connectivity

 

            เทคโนโลยี SSL VPN ช่วยให้องค์กรสามารถขยายธุรกิจไปทั่วทุกมุมโลก ด้วยความสามารถในการเชื่อมต่อสำนักงานที่อยู่ห่างไกล ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร ลูกค้า หรือพันธมิตรทางธุรกิจขององค์กรเหล่านี้ สามารถใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในการเข้าถึงระบบแอพพลิเคชั่นภายในขององค์กรได้อย่างปลอดภัย เพื่อให้กิจกรรมธุรกิจไม่ติดขัด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาธุรกิจใหม่ๆได้ และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ

 

        ถึงแม้ว่า SSL VPN ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรได้อย่างมหาศาล แต่การเชื่อมต่อทางไกลก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ ปัจจัยความเสี่ยงในปัจจุบัน เช่น ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าระบบ endpoint infections และภัยจากมัลแวร์ ต่างก็ต้องการความสามารถที่มากกว่าการเข้ารหัสของ SSL VPN องค์กรทางธุรกิจต้องการการเข้าถึงที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ การทำงานของเครือข่ายระดับสูง และการใช้งานที่เรียบง่าย ซึ่งมักจะมาพร้อมกับความเสี่ยงที่จะทำให้ประสิทธิภาพของธุรกิจลดลง

 

         จากการที่ได้เห็นปัญหาดังกล่าว โซลูชั่น Sangfor SSL VPN สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า รวดเร็ว ปลอดภัย และมีคุณสมบัติที่เหนือกว่า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secure, Rapid, Easy-to-use SSL VPN

          Sangfor ได้พัฒนา SSL VPN โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้เป็นสำคัญ เราเชื่อว่าโซลูชั่น SSL VPN ที่ดีนั้น ไม่เพียงแต่ต้องป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นอันตรายแล้ว ยังต้องมีความรวดเร็วและใช้งานง่าย Sangfor SSL VPN บูรณาการเทคโนโลยีที่หลากหลาย และได้สร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน ในเรื่องของความปลอดภัย ความเร็ว และการใช้งานที่ง่าย

 

            Sangfor SSL VPN สามารถรองรับผู้ใช้งานได้ถึง 16,000 คน บนเครือข่ายที่ซับซ้อน โดยระบบได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมให้ตอบสนองความต้องการขององค์กรทั่วโลก

 

Secure SSL VPN

              ความปลอดภัยของการเข้าถึงจากที่ห่างไกล จะต้องมาพร้อมกับการส่งข้อมูลทางไกล การเข้าใช้งานของผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์ infection in endpoints การโจมตีทางเครือข่าย และการ cache ข้อมูลในเครื่องปลายทาง อาจทำให้ข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจรั่วไปสู่ภายนอกได้ ดังนั้น SSL VPN ถูกสร้างขึ้นพร้อกับนโยบายความปลอดภัย รวมถึงการอนุญาตเข้าใช้งาน ความปลอดภัยของเครื่องปลายทาง ความปลอดภัยในการส่งข้อมูล และ นโยบายการกำหนดทรัพยากร เพื่อให้เป็นโซลูชั่นที่มีความปลอดภัยสูงสุด

 

              Sangfor SSL VPN ได้พัฒนาระบบความปลอดภัยมามากกว่า 7 ปี ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลทางธุรกิจจะถูกส่งอย่างปลอดภัยไม่ว่าจากสถานที่ใด หรือจากอุปกรณ์ประเภทไหน 

 

  • สามารถตั้งค่าการเข้าใช้งาน (Authentication Method) สูงสุดได้ถึง 8 ประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ

  • Accounts Binding ป้องกันการลักลอบการเข้าถึง โดยใช้บัญชีของผู้ใช้อื่น

  • Host Checker ทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องปลายทางมีความปลอดภัย ก่อนที่จะเชื่อมต่อกับทรัพยากรภายใน

  • Man-in-the-middle Attack Detection ตรวจจับว่าเครื่องปลายทางถูกโจมตีจาก “Man-in-the-middle” หรือไม่ ก่อนที่จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายใน และหากมีเหตุการณ์เช่นนั้น จะมีการแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบ

  • “Dedicated SSL VPN Tunnel” ป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกระบบวิกฤต โดยการมอบความคุ้มครองให้แก่เครื่องปลายทาง และแยกตัวออกจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ท

  • “User-Role-Resource” Association จัดสรรทรัพยากรให้กับผู้ใช้งานหรือตำแหน่งที่มีสิทธิพิเศษ หลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น

  • Cache Clearup ป้องกันไม่ให้มีข้อมูลรั่วไหล เมื่อผู้ใช้จากที่ห่างไกลเข้าถึงระบบ SSL VPN จากอุปกรณ์สาธารณะ

  • Innovative Secure Desktop สร้าง workspace ที่ปลอดภัย เมื่อผู้ใช้เข้าถึงระบบจากที่ห่างไกล โดยเฉพาะหากเป็นทรัพยากรที่สำคัญมากโดยอ้างอิงจากที่ระบุไว้ของบริษัทในเรื่องความปลอดภัย

For more information, go to brochure download