Sangfor WAN Optimization

 

Acceleration, bandwidth management and comprehensive reporting

 

          หากองค์กรของคุณประกอบด้วยสำนักงานที่มีสาขาตามที่ต่างๆ หรือธุรกิจที่มีฝ่ายวิจัยและโรงงานผลิตไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลก การติดต่อสื่อสารและการแชร์ข้อมูลในเครือข่ายเป็นเรื่องสำคัญ แต่ปัญหาที่พบบ่อยคือแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการทำธุรกิจทำงานบน LAN ได้ดี แต่เมื่อทำงานบน WAN ประสิทธิภาพและความเร็วจะลดลงไปมาก องค์กรมักจะมองข้ามปัญหาเหล่านี้จนกว่าการทำงานของแอพพลิเคชั่นหรือแบนด์วิดธ์เสื่อมสภาพลง ทำให้การทำงานของธุรกิจติดขัด อาจสูญโอกาส และแก้ปัญหาโดยการเสียค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขนาดแบนด์วิดธ์ แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาอย่างตรงจุด

 

 

     โซลูชั่น Sangfor WAN Optimization ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรโดยเฉพาะ ด้วยการจัดการแบนด์วิดธ์ (bandwidth management) ที่มีความสามารถในการเพิ่มความเร็วและความต่อเนื่องของธุรกิจ ลดขนาดของข้อมูลที่ส่งและความเสี่ยงที่ข้อมูลสูญหาย และเครื่องมือในการจัดการที่สะดวกและง่ายดาย โซลูชั่น WAN Optimization สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่าย WAN ด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพิ่มความเร็ว (Acceleration)

  • เพิ่มประสิทธิภาพการรับ-ส่งข้อมูล (transmission optimization)

       Sangfor WANO ปรับปรุงการทำงานของ TCP protocol เพื่อลดค่าความหน่วงและความเสี่ยงที่ข้อมูลจะสูญหายในระหว่างการส่งข้อมูลทางไกล

  • ลดขนาดของข้อมูล ปรับปรุงการใช้งานแบนด์วิดธ์ (data reduction)

          Sangfor WANO ใช้เทคโนโลยี Byte Cache เพื่อลดขนาดข้อมูล ทำงานโดยการ cache ข้อมูลในระดับไบท์ในการรับส่งข้อมูลครั้งแรกเก็บไว้ ซึ่งจะสามารถป้องกันการส่งข้อมูลซ้ำซ้อนได้เมื่อมีการส่งครั้งต่อไป การทำงานนี้สามารถลดการใช้งาน WAN Traffic ได้มากถึง 95% เป็นผลให้สามารถส่งข้อมูลที่ถูก cache แล้ว ในความเร็วเท่ากับ LAN speed

  • เพิ่มความเร็วให้การทำงานของแอพพลิเคชั่น (application proxy)

          Application Proxy ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความเร็วการทำงานของแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในธุรกิจต่างๆ เช่น Exchange, SharePoint, ERP, CRM, Lotus Notes, Backup, SAP, Disaster Recovery, FTP และอีกมากมาย

 

 

การจัดการแบนด์วิดธ์ (Bandwidth Management)

  • ป้องกันปัญหาจราจรติดขัดในแบนด์วิดธ์ (bandwidth congestion)

     Sangfor WANO สามารถแก้ปัญหาคอขวดในแบนด์วิดธ์ได้ โดยผู้ดูแลระบบสามารถติดตามและควบคุมการใช้แอพพลิเคชั่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น วิดิโอ โฆษณา social networking เป็นต้น ซึ่งแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ใช้ขนาดแบนด์วิดธ์มาก ส่งผลให้แอพพลิเคชั่นธุรกิจทำงานติดขัด

  • จัดลำดับความสำคัญของแอพพลิเคชั่นตามความต้องการของธุรกิจ  

          ผู้ดูแลระบบสามารถแบ่งสัดส่วนแบนด์วิดธ์ให้แก่แอพพลิเคชั่นต่างๆตามความต้องการของธุรกิจ ทำให้มั่นใจว่าแต่ละแอพพลิเคชั่นได้รับการจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอ ตามลำดับความสำคัญของแอพพลิเคชั่นนั้นๆ

 

 

การรายงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ (Comprehensive Reporting)

  • รายงานการวิเคราะห์ (Analytical Report)

          เครื่องมือวิเคราะห์ของ SANGFOR ทำให้ผู้จัดการด้าน IT สามารถระบุแนวโน้มการใช้งานเครือข่ายได้ เพื่อปรับเปลี่ยนนโยบายให้สอดคล้องกับการใช้งาน รายงานการวิเคราะห์เหล่านี้แจกแจงรายละเอียดเฉพาะตามการใช้งานได้

  • ติดตามเครือข่ายและแอพพลิเคชั่น (Network and Application Monitoring)

          แสดงข้อมูลปัจจุบันใน Traffic Movement โดยใช้ application proxy และช่วงแบ่งของเวลา สามารถดูการใช้งานและข้อมูลเชิงสถิติ ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถตัดสินใจจัดการแบนด์วิดธ์ได้ถูกต้องเหมาะสม

 

 

ความสามารถในการขยาย (Scalability)

  • Portable Accelerator

         สามารถเพิ่มความเร็วสำหรับอุปกรณ์พกพา เพื่อให้ผู้ใช้มือถือได้รับประโยชน์จาก WAN optimization ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการและกำหนดนโยบายสำหรับผู้ใช้งานทั้งเดี่ยวและกลุ่มจาก SANGFOR Web Interface

  • Built-in Firewall

       มอบความคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพที่มาพร้อมกับการตรวจสอบแพ็คเก็จแบบสถานะสัมพันธ์และเชิงลึก (stateful and deep-packet inspection) สำหรับการวิเคราะห์ packet headers และ payloads ผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ว่ามีการจัดการนโยบายที่มีประสิทธิภาพ ป้องกัน Denial of Service (DoS) และการโจมตีแบบ flooding attacks

  • Central Management

        สามารถจัดการอุปกรณ์ WANO หลายเครื่องได้จากศูนย์กลางโดย Sangfor CMC (Central Management Console) ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถติดตามสถานะของเครือข่าย สถานะคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย การปรับเปลี่ยนจากศูนย์กลาง และการรายงานต่างๆจากจอภาพเดียว ทั้งหมดนี้ทำให้การจัดการและการดูแลระบบง่ายดายขึ้นสำหรับระบบเครือข่าย WAN Optimization

 

 

ประโยชน์ด้านความเร็ว (Acceleration Benefits)

        ด้วยโซลูชั่น Sangfor WAN Optimization สำนักงานใหญ่ขององค์กร สาขา และพันธมิตรทางธุรกิจ จะพบกับประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายที่เร็วขึ้น สำหรับแอพพลิเคชั่นสำคัญและการรับส่งข้อมูล ไม่ว่าจะที่ใดในโลก ทำให้ประสบการณ์การใช้เครือข่าย WAN ในองค์กร รวดเร็วเสมือนการใช้เครือข่าย LAN

 

 

ผลการทดสอบจากห้องทดลอง

             จากกราฟข้างล่างนี้พบว่า โซลูชั่น WAN Optimization ช่วยลดการใช้ bandwidth ได้มาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Best-Practice Network Scenario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sangfor WAN Optimization Introduction Video

For more information, go to brochure download