sangfor wifi, wifi organization, wifi องค์กร

Sangfor WIFI

for enterprise

World's Leading Technology

 

Smart WIFI

Reduces operation and maintenance costs

 

QR Code-Based Authentication

เข้าใช้งาน WIFI ด้วยการสแกน QR Code

 

Sangfor WIFI มีวิธีเข้าใช้งานที่สะดวกและทันสมัย เมื่อผู้ใช้เชื่อมต่อ WIFI จะปรากฎ QR Code ขึ้นมา จากนั้นผู้ดูแลระบบจะแสกน QR Code ดังกล่าว เพื่อเป็นการอนุญาตให้ใช้ WIFI และสามารถกำหนดเวลาในการใช้งานของบุคคลภายนอกได้ 

Intelligent Engineering Exploration

ระบบวางแผนการติดตั้ง WIFI อัจฉริยะ

 

Sangfor WIFI มีระบบวางแผนและติดตั้งอุปกรณ์ โดยการอัพโหลดภาพจำลองแบบแปลนของพื้นที่จริง เพื่อคำนวณและวางแผนการติดตั้ง Access Point ทำให้สามารถใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ ลดขั้นตอนหรือปัญหาในการติดตั้งจริง และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ WIFI 

 

Self-configuration

ทุกคนสามารถตั้งค่า WIFI ได้

 

แทนที่จะใช้เครื่องมือการอนุญาตเข้าใช้งาน เช่น 802.1x และ CA certificate ที่มีกระบวนทำงานซ้ำ Sangfor WIFI มีเครื่องมืการตั้งค่าอัตโนมัติ ซึ่งผู้ใช้สามารถตั้งค่าทุกอย่างได้อย่างง่ายดายผ่าน web interface โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ดูแลระบบ

 

WIFI for marketing

A powerful tool for business

Advertisement on Authentication Page

โฆษณาบนหน้า WIFI Log-in 

 

องค์กรหรือบริษัทที่ให้บริการ WIFI สามารถใช้หน้า browser ที่ใส่รหัสผ่านเป็นเครื่องมือสื่อสารกับผู้ใช้งานได้ เช่น การโฆษณาสินค้า หรือการประชาสัมพันธ์องค์กร ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ

SMS Authentication

รับรหัสเข้าใช้งานผ่าน SMS

 

ด้วยวิธีการนี้ ผู้ใช้ต้องกรอกหมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัวเพื่อรับรหัสเข้าใช้ WIFI ผ่าน SMS องค์กรที่ให้บริการ WIFI จะได้ประโยชน์จากการมีฐานข้อมูลของผู้เยี่ยมชมและเบอร์โทรศัพท์ สามารถส่งข้อความสนับสนุนการขายไปยังผู้ที่เคยมาใช้บริการได้

Ads Push Based on Social Media

โฆษณาผ่าน Social Media 

 

 ผู้ใช้จะต้องติดตามองค์กรหรือบริษัทต่างๆ ใน social media (เช่น แอพพลิเคชั่น WeChat ที่รองรับการทำงานนี้) จึงจะสามารถใช้งาน WIFI ได้ ทำให้องค์กรเหล่านั้นสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้น และเป็นการสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ 

 

Ads Push Based on Location

โฆษณาจากที่อยู่ของผู้ใช้ 

 

องค์กรอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าสามารถส่งโปรโมชั่น โฆษณา ส่วนลด หรือแผนที่ของร้านค้า ไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งาน WIFI ของสถานที่นั้นๆได้

 

 

 

The Most Secure Wifi

ความปลอดภัยของระบบ WIFI กับความพึงพอใจของผู้ใช้

 

WIFI ของ Sangfor มีระบบความปลอดภัยระดับมาตรฐาน เช่น  RADIUS Server ใบอนุญาต CA และยังรองรับการทำ Portal, 802.1x, SMS และอีกมากมาย นอกจากนั้นยังรองรับ WeChat และ QR code ซึ่งทั้งให้ความสะดวกและความปลอดภัยต่อเครือข่ายกับอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน

นโยบายการอนุญาตใช้ WIFI ตามผู้ใช้งาน

 

ผู้ดูแลระบบสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการอนุญาตเข้าใช้งานได้ โดยสามารถตั้งค่าตามตำแหน่งงานของผู้ใช้  อุปกรณ์ที่ใช้ สถานที่ และเวลา ตัวอย่างเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าใช้ WIFI มากกว่าการใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวหรือโทรศัพท์มือถือ

เสริมการป้องกันภายนอกจาก Internet

 

Sangfor WIFI มีฐานข้อมูลที่อัพเดทข้อมูลทุกสัปดาห์ ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่านโยบาย กับเว็บไซต์หรือโปรแกรมต่างๆ จากฐานข้อมูลได้ ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายและเสริมความปลอดภัย 

 

เข้ารหัสทุกข้อมูล เพื่อความปลอดภัย

 

Firewall ในตัวอุปกรณ์คอยป้องกันระบบเครือข่ายจากการโจมตีภายนอก และป้องกันไม่ให้ข้อมูลภายในรั่วไหล โดยมีการเข้ารหัสของข้อมูลที่ใช้ภายในเครือข่าย WIFI 

 

เชื่อมโยงความปลอดภัยของผู้ใช้กับอุปกรณ์อย่างง่ายดาย

 

สามารถจดจำเอกลักษณ์ต่างๆของคอมพิวเตอร์ และเชื่อมต่อเข้ากับ account ของผู้เข้าใช้ เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูล โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ดูแลระบบ

Bring Speed to the Next Level

 

เทคโนโลยี Hotspot (AP) Load Balance

 

Sangfor WIFI มีความสามารถในการมอบหมายผู้ใช้ไปยังอุปกรณ์ปล่อยสัญญาณ ด้วยเทคโนโลยี Hotspot (AP) load balancing  เพื่อให้การใช้งานอินเทอร์เน็ทมีเสถียรภาพ

 

การปรับคลื่นความถี่แบบอัจฉริยะ

 

ปัญหาส่วนใหญ่ที่เครือข่าย WIFI พบเจอคือสัญญาณถูกรบกวน อุปกรณ์ WIFI Bluetooth และอุปกรณ์อื่นๆ จะใช้คลื่นความถี่ 2.4G โดยคลื่นรบกวนจะก่อให้เกิดการสูญหายของข้อมูลและเกิดค่าความหน่วง ซึ่งจะมากน้อยอยู่ที่สภาพแวดล้อมที่ติดตั้ง แต่ Sangfor WIFI สามารถป้องกันการโดนกวนสัญญาณได้ โดยมีระบบการปรับการใช้พลังงานและช่องคลื่นความถี่แบบอัตโนมัติ    

การจัดการแบนด์วิดธ์

 

ด้วยการทำงานของ Sangfor WIFI ผู้ดูแลระบบสามารถจัดสรรการใช้แบนด์วิดธ์แก่โปรแกรมต่างๆได้ โดยเลือกจัดลำดับความสำคัญแต่ละโปรแกรม เช่น การใช้ Video Conference , ERP , การรับส่งไฟล์สำคัญ ฯลฯ นอกจากนั้นยังสามารถกำหนดนโยบายที่เหมาะสมให้กับผู้ใช้งาน WIFI ภายในบริษัท โดยแบ่งตามตำแหน่งหน้าที่ เช่น ผู้บริหารกับพนักงานทั่วไปจะได้รับความเร็วไม่เท่ากัน เป็นต้น ทำให้การทำงานขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น

For more information, go to brochure download